Uutiset

6.8.2020Aluetiedote 5 2020Lue lisää »21.4.2020Aluetiedote 4 2020Lue lisää »10.2.2020Aluetiedote 3/2020Lue lisää »

Yhteystiedot

OAJ:n Satakunnan alueyhdistys
Isolinnankatu 24, 5. krs
28100 PORI
yhdistys@oajsatakunta.fi

pj. Mea Nordberg
pj@oajsatakunta.fi
044 3200555

alueasiamies Virpi Ojala
alueasiamies@oajsatakunta.fi
044 762 4145

YSI - yleissivistävien aineiden opettajat

YSI tarkoittaa OAJ:n yleissivistäviä opettajia eli perus- ja lukio-opetuksen opettajia sekä yleissivistävän aikuisopetuksen (kansalais- ja työväenopistojen) opettajia. Satakunnassa on kaikkiaan 17 ysiläistä paikallisyhdistystä, joissa on jäseninä yhteensä 2078 ysiläistä opettajaa.

YSI-jaos keskittyy satakuntalaisten peruskoulujen, lukioiden ja yleissivistävän aikuisopetuksen (kansalais- ja työväenopistojen) opettajien edunvalvontaan. Jaos toimii asiantuntijatoimijana alueellisesti.

YSI-jaoksen tavoitteena on olla vahva vaikuttaja sekä paikallisen että alueellisen tason toiminnassa.

Jaos seuraa aktiivisesti koulutuspolitiikkaa, kartoittaa muutostarpeita ja epäkohtia sekä pyrkii ratkaisemaan edunvalvonnallisia haasteita. Jaos tukee paikallista edunvalvontaa ja tekee aktiivista yhteistyötä omien sidosryhmiensä kanssa.

YSI-jaokseen kuuluvat kaikki alueyhdistyksen hallituksen ysiläiset jäsenet.