Uutiset

6.8.2020Aluetiedote 5 2020Lue lisää »21.4.2020Aluetiedote 4 2020Lue lisää »10.2.2020Aluetiedote 3/2020Lue lisää »

Yhteystiedot

OAJ:n Satakunnan alueyhdistys
Isolinnankatu 24, 5. krs
28100 PORI
yhdistys@oajsatakunta.fi

pj. Mea Nordberg
pj@oajsatakunta.fi
044 3200555

alueasiamies Virpi Ojala
alueasiamies@oajsatakunta.fi
044 762 4145

OAJ:n Satakunnan alueyhdistys edunvalvojanasi

OAJ:n alueellinen toiminta perustuu kaikkien jäsenryhmien yhteisten alueyhdistysten toimintaan. Alueyhdistysten tehtävä on vaikuttaa alueella maakunnalliseen päätöksentekoon sekä alueellisiin ja seudullisiin hankkeisiin sekä pitää yhteyttä eri sidosryhmiin.

Alueyhdistykset tukevat paikallisyhdistyksiä sopimusten, säädösten ja ohjelmien paikallisessa tulkinnassa ja soveltamisessa ja välittävät tietoa ja näkemyksiä näistä asioista paikallistasolta OAJ:n toimistolle. Alueyhdistykset kouluttavat paikallisia aktiiveja ja järjestävät yhteisiä tilaisuuksia.

Toimijat alueyhdistyksen hallitukseen valitaan alueyhdistyksen vuosikokouksessa. Vuosikokouksissa päätösvaltaa käyttävät alueyhdistyksen jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat. Alueyhdistyksen hallitus nimeää halutessaan erilaisia toimikuntia, työryhmiä tai jaostoja, jotka valmistelevat päätöksentekoon tulevia asioita.

Alueyhdistyksissä toimii OAJ:n hallituksen valitsema alueasiamies, joka on sopimusedunvalvoja, koulutuspoliittinen vaikuttaja ja OAJ:n edustaja alueella. Alueasiamies edustaa koko alueyhdistyksen jäsenkuntaa.