Uutiset

21.4.2020Aluetiedote 4 2020Lue lisää »10.2.2020Aluetiedote 3/2020Lue lisää »20.1.2020Aluetiedote 2/2020Lue lisää »

Tapahtumat

Maanantai  13.7.2020 - Keskiviikko 15.7.2020OAJ SuomiAreenalla Porissa (peruutettu)
Keskiviikko  29.7.2020 - Perjantai 31.7.2020Ammattiyhdistysaktiivien lukuvuoden aloitusmatka Tallinnaan

Yhteystiedot

OAJ:n Satakunnan alueyhdistys
Isolinnankatu 24, 5. krs
28100 PORI
yhdistys@oajsatakunta.fi

pj. Arja Laulainen
pj@oajsatakunta.fi
040 825 6264

alueasiamies Virpi Ojala
alueasiamies@oajsatakunta.fi
044 762 4145

Uusimmat kuvat

_r1a2866
_r1a2855
_r1a2853
_r1a2852

Mielipide: Toinen aste on uusi peruskoulu

28.05.2019

Vaalikentillä lausuttiin lupauksia, ja nyt uusien kansaedustajien saatua valtakirjansa on lupausten lunastamisen aika. Tarvitsemme hallitusohjelmaan selkeät, tulevaisuuteen katsovat koulutuskirjaukset, ja erityisesti perusopetuksen jälkeisen koulutuksen merkitystä on alleviivattava.

Maassamme toteutettiin merkittävä koulutuspoliittinen uudistus 1960-70-luvuilla. Rohkein askelin siirryimme vanhakantaisen erottelevasta rinnakkaiskoulujärjestelmästä kaikille lapsille mahdollisuudet antavaan 9-vuotiseen peruskouluun. Pieni kansakunta päätti nostaa kaikkien osaamista. Vaikka peruskoulu herätti alussa myös vahvaa vastustusta, ovat kuluneet vuosikymmenet todistaneet ratkaisun ehdottoman oikeaksi.

Maailman osaavin kansakunta on menestynyt monilla mittareilla, mutta nykypäivän saati tulevaisuuden työelämässä ei enää pelkällä peruskoulutodistuksella pärjää eikä työpaikkaa löydy. Toisen asteen tutkinnon suorittaminen on paras suoja työttömyyttä ja myös syrjäytymistä vastaan.

Eduskuntapuolueita yhdistää tahto nostaa Suomen työllisyysastetta: lähes kaikki puolueet  nostivat 75% työllisyysasteen tavoitteeksi. Tämä tavoite ei toteudu käskyillä eikä luottamalla suhdanteiden työllistävään vaikutukseen, vaan tarvitsemme tekoja, jotka mahdollistavat ja tukevat työllistymistä. Tilastoista löytyy selkeä korrelaatio koulutusasteen ja työllisyysasteen väliltä, esimerkiksi jatko-opintojen ulkopuolelle jääneistä nuorista vain 20% on töissä ja ainoastaan perusasteen suorittaneesta aikuisväestöstä vain 40% osallistuu työelämään.

Emme voi jäädä odottamaan parempia taloudellisia aikoja. Isot koulutuspoliittiset uudistukset on tehtävä nyt, jotta työllisyytemme ja hyvinvointimme voisi kehittyä. Hallitusohjelmaan on saatava askelmerkit oppivelvollisuuden pidentämisestä ja maksuttomasta toisen asteen tutkinnosta.

Oppivelvollisuuden pidentäminen tuottaa tienkin kustannuksia. Mutta paljon kalliimmaksi yhteiskunnalle tulee se, jos nuoret eivät työllisty tai jos yrityselämä ei löydä enää tarvitsemiaan osaajia. Yksinään oppivelvollisuuden pidentäminen ei nuorten syrjäytymistä ehkäise, tarvitaan myös muita lapsia ja nuoria tukevia toimia. Investoidaan nyt tulevaisuuteemme ja korjataan sekä lukion että ammatillisen koulutuksen perusrahoitus nykytasosta. Tämän lisäksi budjetoidaan oppivelvollisuuden pidentämisen läpivientiin tarvittavat eurot.

Oppivelvollisuuden pidentäminen on myös selvä viesti myös nuorille: kaikki nuoret halutaan pitää mukana, eikä kenenkään tule lopettaa opiskelujaan oppimateriaalien kalleuden takia. Sekä OAJ:n että taloustutkimuksen kyselyjen perusteella myös nuoret itse kannattavat oppivelvollisuuden ulottamista toiselle asteelle.

Hallitusohjelman tekijöiltä tarvitaan nyt rohkeutta päivittää oppivelvollisuus tälle vuosisadalle!

 

Arja Laulainen                                        Virpi Ojala

Puheenjohtaja                                         Alueasiamies

OAJ Satakunta                                         OAJ Satakunta

21.04.2020Aluetiedote 4 2020
10.02.2020Aluetiedote 3/2020
20.01.2020Aluetiedote 2/2020
14.01.2020Aluetiedote 1/2020
17.12.2019Aluetiedote 10/2019
30.10.2019Tapahtumakalenteri vuodelle 2020
30.10.2019Aluetiedote 9/2019
08.09.2019Aluetiedote 7/2019
05.08.2019Aluetiedote 6/2019
14.07.2019OAJ SuomiAreenassa

Siirry arkistoon »