Ohita navigaatio

OAJ SATAKUNTA VALTUUSTOVAALIT

VAALIT OVAT VAIKUTTAMISEN PAIKKA

Äänioikeuden käyttäminen on demokratian ydintä. OAJ:ssä jäsenistö voi käyttää äänioikeutta ja henkilökohtaista vaikuttamismahdollisuutta monella tasolla: opettaja- ja paikallisyhdistyksessä yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen valinnassa sekä alueyhdistyksessä vastaavasti oman yhdistyksen kokousedustajana. Valtakunnan tasolla jäsenellä on mahdollisuus äänestää OAJ:n valtuustovaaleissa.

OAJ:n valtuusto on OAJ:n ylin päättävä elin. Valtuuston tehtäviin kuuluu OAJ:n puheenjohtajan ja hallituksen valinta, jäsenmaksusta päättäminen, talousarvion ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen hyväksyminen. Sopimusneuvottelujen alla valtuusto päättää myös siitä, missä laajuudessa lakkoon voidaan ryhtyä. Lisäksi valtuuston jäsenillä on oikeus tehdä ponsia sekä muutosesityksiä esim. toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon, joilla voidaan ohjata OAJ:n toimintaa valtuuston haluamaan suuntaan. OAJ:n valtuusto päättää tietenkin myös OAJ:n sääntömuutoksista.

OAJ:n valtuustovaalit pidetään joka neljäs vuosi, jolloin valitaan 150 valtuutettua. Tänä vuonna valitaan 96 yleissivistävien opettajien edustajaa (joista 7 edustaa FSL:ää), 28 ammatillisen koulutuksen, 23 varhaiskasvatuksen ja 3 yliopiston opettajien edustajaa.

Uusi valtuusto kokoontuu ensimmäisen kerran 9.-11.5.2022, jolloin yhtenä päätettävänä asiana on uuden puheenjohtajan valinta. Nykyinen puheenjohtaja Olli Luukkainen ilmoitti syysvaltuuston yhteydessä, ettei enää asetu ehdolle tulevana keväänä. Edellinen vastaava puheenjohtajavaali käytiin vuonna 2010, jolloin vaali käytiin neljän ehdokkaan välillä.

OAJ:n valtuutetut toimivat OAJ:n jäsenten linkkinä ja äänenä valtuustossa. Toivon, että keväällä valittavat valtuutetut toimivat aktiivisesti paikallis- ja aluetasolla ja ovat helposti jäsenten ”saatavilla”. Näin toimien OAJ:n perusjäsenten ääni kuuluu myös valtuustossa.

Tutustu tässä oleviin ehdokkaisiin, valitse heistä omia näkemyksiäsi parhaiten vastaava ehdokas, käy äänestämässä ja kannusta myös työkaveriasi. Vain äänestämällä voit vaikuttaa, kuka päättää asioistasi OAJ:n valtuustossa.

Mea Nordberg
puheenjohtaja
OAJ Satakunta
Satakunnan alueen valtuustovaali ehdokkaat

Äänestysaikataulu:
– 28.2. – 14.3. 2022 ennakkoäänestys
– 4. – 5.4.2022 varsinainen äänestys
– 8.4.2022 vaalitulos julkaistaan
– 12.4.2022 vaalitulos vahvistetaan

Äänestysohjeet:
– Varhaiskasvatuksen opettajat äänestävät nettiäänestyksellä varhaiskasvatuksen opettajia. Heidän vaalipiirinsä on koko Suomi, voit siis äänestää kaikkia VOL:n vaalipiirin ehdokkaita.

– Yleissivistävät opettajat äänestävät nettiäänestyksellä yleissivistäviä ehdokkaita. Heidän vaalipiirinsä on Satakunta, voit siis äänestää satakuntalaisia ehdokkaita.

– Ammatilliset opettajat äänestävät nettiäänestyksellä ammatillisia opettajia. TOOL:n äänestys tapahtuu ennakkoäänestyspäivinä nettiäänestyksenä tai varsinaisina äänestyspäivinä uurnavaaleilla. Ammatillisten opettajien vaalipiirinä on koko Suomi, voit siis äänestää kaikkia OAO:n vaalipiirin ehdokkaita.

– Nettiäänestys hoituu OAJ:n sivujen kautta jäsentunnuksella tai pankkitunnuksilla.

– Valtakunnallisesti OAJ arpoo äänestäneiden kesken palkintoja. OAJ Satakunnan ysi-jaos arpoo palkintoja omien äänestäneidensä kesken.

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 3 284