Ohita navigaatio

Mitä me teemme

OAJ Satakunta

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 3 300 henkilöjäsentä.

Jaokset

Jaokset ovat keskeisessä roolissa yhdistyksen asioiden valmistelussa ja edunvalvonnassa. Alueyhdistyksen jaokset ovat varhaiskasvatuksen opettajien VO, yleissivistävien opettajien YSI ja ammatillisten OAO.

Jaostot muodostetaan siten, että niiden jäsenet edustavat mahdollisimman kattavasti oman toimialueensa opettajaryhmiä.

Jaoksen tehtäviä ovat mm.:

  • oman jaoksen edunvalvonta
  • tuoda hallituksen käsittelyyn omaa jäsenryhmäänsä koskevia asioita
  • jaoksen jäsenyhdistysten sisäinen tiedottaminen

Jaoksilla eli eri opettajaryhmille taataan mahdollisuus valmistella itseään koskevia asioita. Jokaisella jaoksella on lopullinen päätösvalta jäsenistönsä edunvalvontaa koskevissa asioissa. Alueyhdistyksen toiminta ei saa aiheuttaa eturistiriitaa jäsenryhmien edun vastaisesti esim. lausuntoja ja kannanottoja laadittaessa.

Jaoksien puheenjohtajat ovat työvaliokunnan ja hallituksen jäseniä. Hallitus nimeää keskuudestaan jaoksien puheenjohtajat jaoksien esityksestä. Jaoksilla on oma budjetti. Jaoksen toiminnasta vastaavat jaoksien puheenjohtajat.

Jaoksista voit lukea lisää sekä tarkastaa yhteystiedot:

  • VO – Varhaiskasvatuksen opettajat
  • OAO – Ammatilliset opettajat
  • YSI – Yleissivistävät opettajat

 

Koulutuspoliittinen edunvalvonta

Kunnissa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan jäsentemme elämään. Eduskunnassa puolestaan päätetään esimerkiksi siitä, kuinka paljon koulutukseen satsataan rahaa. Me pidämme säännöllisesti yhteyttä alueemme kansanedustajiin ja tuomme heille esiin jäsentemme tekemän työn merkitystä. Lisäksi tuemme jäsenyhdistyksiämme kunnan koulutuspolitiikkaan vaikuttamisessa. Linkki oaj.fi:n Politiikassa-osioon.

Sopimusedunvalvonta

Alueyhdistys koordinoi, kokoaa ja kouluttaa alueen edunvalvontatoimijoita, sekä tukee heidän toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksiaan paikallisessa edunvalvontatyössä. Vaikutamme opetus- ja kasvatusalan resurssien vahvistamiseen alueella esimerkiksi päättäjiä tavaten ja kannanotoin. paikallisen edunvalvonnan tärkeänä tehtävänä on vaikuttaa siihen, että opettajien työ- ja palkkausoloja kehitetään ostovoiman takaamiseksi.

Koulutuspoliittista vaikuttamista toteutetaan pääkaupunkiseudun erityispiirteet huomioiden, esimerkiksi alueellisessa vaikuttamistyössä ja keskustelussa näkyy vahvasti koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen. Linkki oaj.fi:n työelämäoppaaseen.

Koulutukset

Alueyhdistyksen perustehtävänä on tukea jäsenyhdistyksiä edunvalvontatoiminnassa. Järjestämme jäsenyhdistyksillemme koulutuksia, mutta myös erillisiä opettajajäsenille kohdennettuja edunvalvonnallisia koulutuksia. Koulutusten kohderyhmiä ovat esimerkiksi yhdistysten tiedottajat, työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet, esimiehet sekä eri opettajaryhmät.

Tapahtumat

Järjestämme ja tuemme jäsenyhdistystemme tapahtumia, joilla vaikutamme alueen koulutuksen järejstäjien resursseihin. Tapaamme mm. kansanedustajia sekä jäsenyhdistystemme puheenjohtajia säännöllisesti. Jäsenille suunnatut tapahtumat kohdistuvat työssäjaksamiseen, hyvinvointiin sekä edunvalvonnallisen tiedon jakamiseen sekä alueen koulutuksellisten tarpeiden selvittämiseen. Linkki alueyhdistyksen tapahtumiin.