Ohita navigaatio

OAO

Ammatilliset opettajat (OAO)

Ammatilliset opettajat
erityisoppilaitokset ja ammattikorkeakoulut. Koulutuksen järjestäjät ja sopimukset kattavat kaikki olemassa olevat vaihtoehdot.

Jaoston yhteystiedot
Kimmo Liljeroos
OAJ-jaoksen puheenjohtaja
alueyhdistyksen 1. varapuheenjohtaja
kimmo.liljeroos(at)gmail.com

Ammatilliset opettajat

OAO-jaosto edustaa Satakunnan alueen kaikkia ammatillisia opettajia. Edustettuina ovat toisen asteen ammatillisen, aikuiskoulutuksen, ammattikorkeakoulun, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opettajia. Koulutuksen järjestäjinä alueella toimivat Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy SAMK, Satakunnan Koulutuskuntayhtymä Sataedu, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen osalta satakuntalaiset kaupungit ja kunnat sekä eri yhdistykset.

Jaos kouluttaa ja tukee ammatillisten jäsen- ja paikallisyhdistysten aktiivitoimijoita, luottamusmiehiä, työsuojeluvastaavia ja opettajia. Jaoksen tehtävänä on myös edistää ammatillista opettajuutta ja edunvalvontaa. Jaoksen toimintakauden aikana ajankohtaisia edunvalvonnallisia asioita ovat uudet työehtosopimukset, vuosityöaikajärjestelmän kehittäminen ja oppivelvollisuuden pidentämiseen liittyvät koulutuspoliittiset haasteet. Jaos kokoontuu neljästä kuuteen kertaan vuoden aikana.

Ammatillisia opettajia on alueyhdistyksen jäsenistössä n. 730. Jäsenistö kuuluu työnantajakohtaisiin paikallis- ja opettajayhdistyksiin tai kuntakohtaisiin paikallis- ja opettajayhdistyksiin.

Hallituskaudella 2020 – 2021 ammatillisen jaoksen jäseniä ovat:

  • Kimmo Liljeroos, OAJ:n Länsirannikon Koulutus Oy:n Opettajien paikallisyhdistys ry, puheenjohtaja
  • Pekka Huhtala, OAJ:n Satakunnan ammattikorkeakoulun opettajat ry, jäsen
  • Kirsi Liljeroos, OAJ:n Sataedun paikallisyhdistys ry, jäsen
  • Markku Ollila, OAJ:n Koulutuksen esimiehet ja asiantuntijat ry, jäsen
  • Pirjo Savia, OAJ:n Kankaanpään ammatilliset opettajat ry, jäsen
  • Ismo Trast, OAJ:n Satakunnan ammattikorkeakoulun opettajat ry, jäsen
  • Mirjam Voutilainen, OAJ:n Länsirannikon Koulutus Oy:n opettajien paikallisyhdistys ry, jäsen
  • Jaana Antila, OAJ:n valtuuston jäsen

Jaosto

Kimmo Liljeroos

Jaoston puheenjohtaja kimmo.liljeroos@gmail.com

Pekka Huhtala

Jaoston varsinainen jäsen pekka.m.huhtala@gmail.com

Kirsi Liljeroos

Jaoston varsinainen jäsen kirsi.liljeroos@dnainternet.net

Markku Ollila

Jaoston varsinainen jäsen markku.ollila@pori.fi

Pirjo Savia

Jaoston varsinainen jäsen pirjo.savia@sataedu.fi

Ismo Trast

Jaoston varsinainen jäsen ismo.trast@gmail.com

Mirjam Voutilainen

Jaoston varsinainen jäsen mirjam.voutilainen@winnova.fi

Jaana Antila

Valtuuston jäsen jaana.antila@winnova.fi