Ohita navigaatio

OAO

Ammatilliset opettajat (OAO)

Ammatilliset opettajat
erityisoppilaitokset ja ammattikorkeakoulut. Koulutuksen järjestäjät ja sopimukset kattavat kaikki olemassa olevat vaihtoehdot.

Jaoston yhteystiedot
Kirsi Liljeroos
OAO-jaoksen puheenjohtaja
alueyhdistyksen 1. varapuheenjohtaja
kirsi.liljeroos(at)dnainternet.net

Ammatilliset opettajat

OAO-jaos edustaa Satakunnan alueen kaikkia ammatillisia opettajia. Edustettuina ovat toisen asteen ammatillisen, aikuiskoulutuksen, ammattikorkeakoulun, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opettajia. Koulutuksen järjestäjinä alueella toimivat Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy SAMK, Satakunnan Koulutuskuntayhtymä Sataedu, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen osalta satakuntalaiset kaupungit ja kunnat sekä eri yhdistykset.

Jaos kouluttaa ja tukee ammatillisten jäsen- ja paikallisyhdistysten aktiivitoimijoita, luottamusmiehiä, työsuojeluvastaavia ja opettajia. Jaoksen tehtävänä on myös edistää ammatillista opettajuutta ja edunvalvontaa. Jaoksen toimintakauden aikana ajankohtaisia edunvalvonnallisia asioita ovat uudet työehtosopimukset, vuosityöaikajärjestelmän kehittäminen ja oppivelvollisuuden pidentämiseen liittyvät koulutuspoliittiset haasteet. Jaos kokoontuu neljästä kuuteen kertaan vuoden aikana.

Ammatillisia opettajia on alueyhdistyksen jäsenistössä n. 730. Jäsenistö kuuluu työnantajakohtaisiin paikallis- ja opettajayhdistyksiin tai kuntakohtaisiin paikallis- ja opettajayhdistyksiin.

Hallituskaudella 2023 – 2025 ammatillisen jaoksen jäseniä ovat:

  • Kirsi Liljeroos, SOPY, puheenjohtaja
  • Vesa Lähteenlahti, WOPY, jäsen
  • Matti-Pekka Salo, SOPY, jäsen
  • Tarja Klemetti, WOPY, jäsen
  • Marita Kärki, WOPY, jäsen
  • Jukka Rajala, OSAO, jäsen
  • Pirjo Savia, SOPY, jäsen
  • Jari Saarinen, OSAO, jäsen
  • Jaana Antila, WOPY, OAJ:n valtuuston jäsen
  • Kimmo Liljeroos WOPY, valtuuston jäsen

Jaos

Kirsi Liljeroos

Jaoksen puheenjohtaja kirsi.liljeroos@dnainternet.net

Vesa Lähteenlahti

Jaoksen varsinainen jäsen vesa.lahteenlahti@winnova.fi

Jukka Rajala

Jaoksen varsinainen jäsen jukka.rajala@samk.fi

Tarja Klemetti

Jaoksen varsinainen jäsen

Jaana Antila

Valtuuston jäsen jaana.antila@winnova.fi