Uutiset

6.8.2020Aluetiedote 5 2020Lue lisää »21.4.2020Aluetiedote 4 2020Lue lisää »10.2.2020Aluetiedote 3/2020Lue lisää »

Yhteystiedot

OAJ:n Satakunnan alueyhdistys
Isolinnankatu 24, 5. krs
28100 PORI
yhdistys@oajsatakunta.fi

pj. Mea Nordberg
pj@oajsatakunta.fi
044 3200555

alueasiamies Virpi Ojala
alueasiamies@oajsatakunta.fi
044 762 4145

etusivu_map6.jpg

YSI OAO LTOL

 

OAJ:n Satakunnan alueyhdistys ry. koostuu yleissivistävistä opettajista (YSI), ammatillisista opettajista (OAO) ja varhaiskasvatuksen opettajista (VO).

Alueyhdistyksen jäsenistöstä (3354) yleissivistäviä opettajia on 2078 (62 %), ammatillisia opettajia on 760 (23 %) ja lastentarhanopettajia on 516 (15 %).

Alueyhdistyksen tehtävät
• Vaikuttaa OAJ:n tavoitteiden ja päämäärien toteutumiseen maakuntatasolla
• Olla yhteydessä aluetason päättäjiin, antaa lausuntoja ja osallistua mediassa käytäviin keskusteluihin sekä ottaa osaa maakunnallisiin hankkeisiin
• Tukea paikallisyhdistyksiä edunvalvonnassa
• Edistää jäsenryhmien välistä yhteistyötä
• Järjestää alueellisia tapahtumia ja koulutuksia

Noviisina OAJ:n valtuustossa

Tiistai 28.5.2019 klo 20:53

Tammikuussa kuulin Riitta Larneelta, joka on Aikuisopettajien liiton ja OAO:n piirin valtuutettu OAJ:n valtuustossa, ettei hän pääse osallistumaan kevätkokoukseen. Tämä tarkoitti, että minun olisi astuttava hänen valtuustosaappaisiinsa. Riitta toimi ensimmäisinä viikkoina sähköpostitoimistona, välittäen hänelle osoitetut valtuustopostit minulle. Lopulta OAJ:n toimistolta pyydettiin vahvistamaan osallistumiselleni valtuustoon. Tämänkin jälkeen muutamia sähköposteja vielä kulkeutui Riitalle, mutta lopulta osallistumiseni hyväksyttiin ja pääsin valtuustokokouksen postituslistalle.

Työskentely kohti toukokuun valtuustoa alkoi huhtikuussa, ennen OAJ Ammatillisten opettajien OAO:n valtuustoryhmän kokousta. Valmistautumiseen kuului mm. kokousasiakirjojen läpikäyntiä ja tutustumista valtuustotyöskentelyyn. OAJ:n Areenasta löytyy hyvää ohjeistusta valtuutetuille ja varavaltuutetuille.

OAO:n valtuustoryhmän kokous, 24.-25.4.2019

Valtuustoryhmän kokouksessa työskenneltiin niiden aihepiirien parissa, joista oli tarkoitus pitää kokouksessa joko ponsi tai puheenvuoro. Sain tehtäväkseni valmistella puheenvuoron aiheesta ”Vapaan sivistystyön opettajien iltatyölisä ja viikonlopputyö OVTES:issä”. Aiheen pohdinta aloitettiin kokouksessa Aikuisopettajien liiton AKOL:n omalla porukalla. Puheenvuoron työstämistä jatkoin kotona, hyvää taustatukea antoivat kotijoukot, AKOL:n vapaan sivistystyön TES-neuvojat, valtuutettu Mirva Salokorpi sekä puheenjohtaja Maarit Rahkola.

Valtuuston kevätkokous 8.-10.5.2019

Matka kokoukseen alkoi Porin rautatieasemalta keskiviikkona kello 5.20, tavoitteena saapua Pasilaan klo 9 aikoihin, jotta ehtisin hörppäämään kupposen kahvia ennen kokousta. Ensimmäisen valtuustopäivän kokousputki käynnistyi kello 10 valtuustopiirien sääntömääräisellä kevätkokouksella. Valtuustopiirejä ovat YSI, OAO ja LTOL, näistä kolmesta osallistuin OAO:n valtuustoryhmän piirikokoukseen.

Varsinainen valtuustokokous starttasi klo 13.00 OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen puheenvuorolla, jossa käsiteltiin mm. ammatillisen koulutuksen perusopetuksen vuosityöaikakokeilua ja ammatillisen koulutuksen vuosityöaikaa. Tärkeänä nostona puheessa oli myös väestön ikärakenne Suomessa: riittävä syntyvyys takaa meille töitä tulevaisuudessakin.

Kokous keskeytettiin, kun meppivaaliehdokkaat saapuivat vaalitenttiin. Ehdokkaiden digitaidot joutuivat koetukselle, kun he tekivät itsestään Pecha Kucha -esittelyt. Ehdokkailta kysyttiin OAJ:n EU-vaalitavoitteiden mukaisia sekä eri valtuustoryhmien valmistelemia kysymyksiä. Vaalitenttiin osallistuivat Miapetra Kumpula-Natri, Fatim Diarra, Arto Luukkanen, Henna Virkkunen ja Mirja Vehkaperä.

Vaalitentin jälkeen iltapäivällä kokoontuivat valtuustoryhmien. OAO:n valtuustoryhmän kokouksessa käytiin läpi salissa torstaina esitettävät puheenvuorot ja ponsiesitykset. Markku Perttunen oli mukana kokouksessa kertomassa ammatillisten vuosityöaikaan liittyvistä sopimustulkinnoista ja -tarkennuksista, myös me valtuutetut pääsimme tenttaaman Markkua.

Kokous jatkui torstaina klo 9 ja kokouksen alussa kuulimme järjestömme puheenjohtajan ajankohtaiskatsauksen edunvalvonta- ja järjestöasioista. Lyhyen puheenvuoron jälkeen jakauduimme pienryhmiin, joissa kuulimme tarkemmat katsaukset koulutuspoliittisiin, tulo- ja palkkapoliittisiin, järjestöpoliittisiin sekä viestintäasioihin.

Pienryhmien katsausten jälkeen oli vuorossa OAJ:n hallituksen kyselytunti, jossa hallituksen jäsenet vastasivat valtuuston jäsenten etukäteen toimittamiin kysymyksiin. Samassa yhteydessä käytiin yleiskeskustelu, jossa saimme kuulla mm. OAJ:n ja alueyhdistysten eduskuntavaalivaikuttamisesta, parhaiten tässä onnistui OAJ Päijät-Hämeen alueyhdistys, alueyhdistykset OAJ Satakunta ja OAJ Pohjois-Savo saivat kunniamaininnan. Hyvä me!

Torstaina iltapäivällä salissa käytiin läpi valtuustoryhmien ja alueyhdistysten puheenvuorot ja ponsiesitykset. Lauri Hietalahti, OAO:n valtuustoryhmän puheenjohtaja, piti ryhmäpuheen jatkuvasta oppimisesta ja ammatillisten vuosityöajasta. Oma puheenvuoroni käsitteli vapaan sivistystyön opettajien iltatyölisää ja viikonlopputyötä koskevaa epäkohtaa. Kaiken kaikkiaan kuulimme yli 50 valtuutettujen pitämää puheenvuoroa.

Puheenvuorojen ja Iltapäiväkahvin jälkeen kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin mm. OAJ:n toimintakertomus ja järjestön taloussääntö, vahvistettiin tilinpäätös sekä jäsenmaksun suuruus. OAJ Satakunnan puheenjohtaja Arja Laulainen käytti puheenvuoron OAJ:n kansainvälistä toimintaa ohjaavasta strategiasta.

Perjantain kokouspäivä käynnistyi valtuustoryhmien kokouksella.  Työelämäasiamies Riina Länsikallio kertoi ryhmille ”Työhyvinvoinnin lukuvuodesta 2019-2020”. Kokouksessa käytiin läpi valiokuntiin menevät ponnet. Valiokunnat kokoontuivat heti valtuustoryhmien kokouksien jälkeen, itse olin mukana tulo- ja palkkapoliittisessa valiokunnassa. Kaiken kaikkiaan valiokunnissa oli käsiteltävänä 28 ponsiesitystä, joista tulo- ja palkkapoliittisia ponsia oli 15 kappaletta.

Kokousrupeaman loppurutistuksena oli Ammattijärjestötoiminnan uudistaminen ja osallistamisen uudet tavat -työpaja. Tarkoituksena oli antaa kehittämispäällikkö Juha Makkosen työryhmälle eväitä siihen, miten nuoria opettajia saataisiin mukaan ammattiyhdistystoimintaan. Itse pidän nuorten aktivointia hyvin tärkeänä, jotta järjestö olisi toimintakykyinen myös tulevaisuudessa.

Lopuksi nuijittiin kokouksen viimeiset päätöskohdat ja hyväksyimme valtuuston yhteisen kannanoton. Valtuustokokous oli minulle antoisa ja mielenkiintoinen kokemus.

Kiitos kaikille valtuutetuille, puheenjohtajistolle, hallitukselle ja muille läsnäolijoille.

 

Kimmo Liljeroos

valtuustossa.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Lisää kirjoituksia